אז מה משפיע על שווי הדירה שלנו?

שוויו של נכס מקרקעין מכל סוג שהוא, כגון דירת מגורים, משרד, מבנה תעשייתי ועוד מושפע ממרכיבים רבים, לצורך מאמר זה נתייחס למה משפיע על שווי הדירה (דירת מגורים מכל סוג שהיא). כולנו מכירים את המושג "מיקום, מיקום, מיקום", ואכן למיקום הדירה חשיבות רבה בקביעת שווי הדירה, אולם מיקום אינו הדבר היחיד שמשפיע על השווי.

אז מה משפיע על שווי הדירה? להלן מספר גורמים אשר יש ביכולתם להשפיע על שווים של נכסים.

שטח הדירה

 

מרכיבי הדירה

 

מעלית בבניין

 

קרבת הנכס למבני ציבור- קיימים מספר סוגים של מבני ציבור.

 

נוף

 

אנטנה סלולרית

 

חניה

אז מה משפיע על שווי הדירה? כמובן שקיימים עוד מספר רב של גורמים המשפיעים על שווי הדירה, ולכן לפני כל ביצוע עסקה במקרקעין מומלץ להיוועץ בשמאי מקרקעין מוסמך.

כי שווי נכס זה לא רק כמה, אלה בעיקר למה!!

לתאום פגישה וקבלת יעוץ 077-2201289, יוסי בן יועזר 65, ירושלים.