• תמ"א 38- תמ"א (תכנית מתאר ארצית) 38, נועדה לעודד אזרחים, לחזק את בניין מגוריהם כנגד רעידות אדמה.
  • היטל השבחה והדרכים להפחתתו.
  • הערכת שווי לפני ביצוע עסקה- למה צריך לבצע הערכת שווי לפני קניה/ מכירה של נכס מקרקעין ע"י שמאי מקרקעין?
  • זיהוי הנכס ובדיקת מידע תכנוני- מה זה אומר?
  • תשלומים והשגות לרשות מקרקעי ישראל.
  • ירידת ערך במקרקעין- ממה היא נגרמת ומה הפיצוי?