תחומי פעילות המשרד

אנו במשרד "זעירא אלעד – שמאות מקרקעין ירושלים", ממקדים את פעילותינו בשוק הפרטי, תוך התמחות בנושאים הבאים:

 • הערכת שווי שוק לנכסים לפני קניה/מכירה כגון: הערכת שווי דירות, בתים צמודי קרקע, הערכת שווי משרדים, מסחר, הערכת שווי נכסי תעשיה ומלונאות, תחנות דלק, גני אירועים, בתי אבות וכיו"ב.      
 • הערכת שווי שוק למגרשים ביעודים שונים.
 • אומדן דמי שכירות ודמי שימוש ראויים.   
 • יעוץ כלכלי לפרויקטים בנדל"ן.
 • בדיקה נכס לפני קנייה עבור הרוכש כולל זיהוי הנכס ובדיקת מצב תכנוני.
 • שמאות למטרת אומדן שווי פיצויים במקרקעין בגין הפקעת מקרקעין לצורכי ציבור, ובגין ירידת ערך במקרקעין (ע"פ סעיף 197).
 • הערכות שווי לנכסים בדיירות מוגנת – דמי מפתח, שווי זכויות בעלות, שווי זכויות הדייר המוגן ואומדן דמי פינוי.
 • הפחתת היטלי השבחה ומס שבח, כולל בדיקת השומות המחייבות על ידי הרשות.
 • השגות לתשלומי רשות מקרקעי ישראל – דמי הסכמה, דמי היתר, היוון וייעוץ בנושא תשלומים למנהל.
 • הערכה לרכישת רכוש משותף בבתים משותפים, כגון: גג, חצר ומקום חניה.
 • הערכת נכסים לצורך חלוקת ירושה ועיזבונות.
 • הערכת נכסים למטרת פירוק שיתוף במקרקעין.
 • טבלאות איזון – איחוד וחלוקה חדשה, כולל בדיקת טבלאות אלו עבור הלקוח.
 • הערכות שווי על פי התקינה החשבונאית – IFRS
 

בין לקוחות המשרד נמנים: תאגידים עירוניים, חברות נדל"ן, חברה לייצור בטון, מגשרים, בוררים, לקוחות פרטיים, יזמים פרטיים, מתווכים, עורכי דין ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

שמאי מקרקעין