ירידת ערך ע"פ סעיף 197: 

סעיף 197 בחוק התכנון והבניה קובע:

(א)  נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200.

(ב)  התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר הפנים רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

סעיף (א) מגדיר את הרשאים להגיש תביעת פיצויים בגין אישרה של תוכנית, וסעיף (ב) קובע את הזמן האפשרי להגשת התביעה.

באם אושרה תכנית באזורכם, קיימת אפשרות שתכנית זו תביא לירידת ערך בנכס שלכם, ירידה העלולה לבוא לידי ביטוי בעשרות ומאות אלפי שקלים.

ירדת ערך כתוצאה מפגיעה פיזית בנכס:

דמינו לכם שקיימת באפשרותכים לבחור אחת משתי דירות זהות לחלוטין, למעט שבדירה אחת פרצה שריפה לפני מספר שנים. לאחר השריפה הביטוח שילם את כל הכסף, הדירה שופצה לחלוטין ולא ניתן להבחין בהבדל, ובכל זאת איזו דירה תבחרו?

ובכן מיד נענה על שאלה זו אולם, לפני שנענה עליה עלינו להבין את הנושא הבא:

ירידת ערך למבנה, מתי ולמה?

במקרים רבים כאשר נגרם נזק למבנה, ניתן לתקנו אולם קיימים מקרים בהם הנזק אינו בר תיקון, דבר המשאיר "צלקת" במבנה ולמעשה המבנה סובל ממום קבוע. אין פרוש הדבר שלא ניתן להמשיך ולהשתמש בנכס, אלה עיקרו של מום זה הינו פגיעה בהנאה הניתנת להפקה מהמבנה, וכתוצאה מכך נובעת הפגיעה בשווי המבנה ונגרמת ירידת ערך.

בשונה מירידת ערך הנגרמת מאישור של תכנית מתאר (סעיף 197 לחוק התכנון והבניה), ירידת ערך כתוצאה מנזק פיזי למבנה יכולה להיגרם ממספר רב של גורמים ובשני אופנים עיקריים:

להלן מספר דוגמאות לגורמי הנזק ולירידת הערך:

מקרים אלו כמו רבים אחרים אשר באפשרותם להביא לכדי ירידת ערך הנכס, עלולים לגרום למצב בו הנזק הנגרם אינו בר תיקון או לחלופין שעלויות תיקון הנזק עולות עולות על עלויות הריסת המבנה ובנייתו מחדש, כמו כן פעמים רבות ניתן להתמודדות עם הנזק הנגרם על ידי תיקון אולם, תיקון זה אינו אסטטי לעין, כגון קורות ברזל לאורך התקרה והקירות, בניית מעמד (ג'ק) לקירות ויסודות הבית וכדו'.

ולכן ניתן לקבוע בוודאות שמקרים אלו משאירים "צלקת" הן בנכס והן בבעליו אשר אינם יכולים להפיק את מירב ההנאה אשר הם חפצים להפיק מהנכס.

ולכן נשאלת השאלה האם בנכסים אשר סובלים ממומים וצלקות מקיימת ירידת ערך?

ועל כך תשובתי הכנה היא, כי אכן במקרים הנ"ל ובעוד רבים אחרים, מתקיימת ירידת ערך למבנה.

ועכשיו נענה על השאלה הקודמת בעניין הדירות שאחת מהן נשריפה:

רוב בני האדם יעדיפו את הדירה שלא קרה בה כלום, כך שהדירה שבה פרצה השריפה "סוחבת" איתה טראומה כלשהי ואת אותה טראומה ניתן לכמת בכסף שהוא שווה ערך לירידת הערך שחלה בדירה.

לאחר שהבנו כי במבנה קיימת ירידת ערך, אנו נדרשים לסוגיה של שוויו של הנכס וזאת מכיוון שירידת הערך למבנה נגזרת משוויו של הנכס בשוק החופשי ולא רק משווי של המבנה עצמו ומעלויות הבניה והתיקון.

את שוויו של הנכס בשוק החופשי קובע כמובן שמאי מקרקעין מוסמך בלבד, אשר זהו תחום מומחיותו.

מעוניינים שנחזור אליכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


דילוג לתוכן