היטל השבחה

מכרתם את הדירה או שביקשת להוציא היתר בניה על מנת להגדיל את הבית, ולפתע קיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה. האם גם לכם עלו מידי השאלות הבאות: היטל השבחה? מה זה? למה אני? על מה זה? ממתי זה? אם כן אז זה המקום בשבילכם, כאן אנסה להסביר לכם הכל על אותו היטל השבחה.
נתחיל בשאלה מה הוא היטל השבחה?
היטל ההשבחה מהווה מעין מס אשר נגבה על ידי הוועדה המקומית (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית וכדו') וזאת על פי סעיף 196 א' בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק זה. 0
על מה מחויבים בהיטל השבחה?
ע"פ התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, הוועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שמקרקעין שבתחומן הושבח, ע"י אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • אישור תכנית מתאר אשר אושרה לאחר 1 ביולי 1975.
  • אישור בקשה להיתר בניה הכולל בקשה להקלה.
  • אישור בקשה לשימוש חורג מתכנית או מהיתר בנכס.
 מי מחויב בהיטל השבחה?
החובה לתשלומו של היטל ההשבחה חלה על מי שבמועד אישור התכנית, ההקלה או השימוש חורג היה בעל המקרקעין. במקרים בהם קיימת חכירה בנכס (כגון נכסים אשר מנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל), חובת תשלום היטל ההשבחה תחול על החוכר ולא על הבעלים. בהתאם להוראות הפסיקה והלכות הקיימות ישנם מצבים בהם רשות מקומית או צד להסכם פיתוח יהיה חייב בהיטל השבחה.
מדוע קיים היטל ההשבחה?
היטל ההשבחה נועד על מנת לכסות את הוצאות הוועדה המקומית, הוצאות אשר מיועדות לתכנון ופיתוח הרשות ולרכישת מקרקעין לצרכי ציבור.
 מה הוא שיעור היטל השבחה?
היטל ההשבחה הינו מחצית (50%) מעליית שווים של המקרקעין, בעקבות אישור אחד הסעיפים שמחייבים בהיטל השבחה. כלומר עליית המקרקעין בנטרול עליית המחירים בשוק החופשי.
מתי מתבצע תשלום היטל השבחה בפועל?
​תשלום היטל ההשבחה מתבצע בעת "מימוש הזכויות" במקרקעין. מימוש זכויות הינו אחד מאלה: קבלת היתר לבנייה או לשימוש חורג, העברת הזכויות בנכס (מכירה) ותחילת השימוש בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור תכנית. סכום החיוב משלב בתוכו הפרשי הצמדה מיום בו נוצרה החבות (יום אישור התוכנית, ההקלה או השימוש החורג) ועד יום המימוש או התשלום בפועל, לפי המוקדם. קיימת אפשרות לבעל המקרקעין לבקש לשלם את היטל ההשבחה גם בטרם בוצע המימוש.
האם ניתן לקבל פטור מתשלום היטל השבחה?
בהחלט, בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה קיימת רשימה של מקרים בהם ניתן לקבל פטור מתשלום. ולבסוף, לאחר שהבנו מה זה היטל ההשבחה נשאלת השאלה האם ניתן לערער על מהות ההיטל ועל סכום החיוב? התשובה כמובן חיובית ולכן, במקרה וקיבלתם דרישה לתשלום היטל השבחה, מומלץ ליצור עימנו קשר על מנת לקבל יעוץ במשרד זעירא אלעד שמאות מקרקעין נוכל במידת הצורך לכתוב שומה נגדית.
מהו היטל השבחה

מעוניינים שנחזור אליכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


דילוג לתוכן