למה צריך לבצע הערכת שווי לפני קניה/ מכירה של נכס מקרקעין ע"י שמאי מקרקעין?

כי אנחנו רוצים לבצע עסקה אחראית ומשתלמת!!

תפקידו של שמאי מקרקעין הוא בראש ובראשונה לספק חוות דעת הנוגעת לערכה הראלי של הדירה. כמו בכל ענף במשק, גם כשמבצעים עסקאות נדל"ן מעוניין המוכר להגדיל את רווחיו, ולכן ידרוש עבור הדירה שבבעלותו סכום גבוה ככל האפשר. כך עשוי להיווצר מצב בו מחיר הדירה אינו משקף את ערכה הראלי בשוק, כשההפרשים מגיעים לעשרות ואף למאות אלפי שקלים. ואולם, יש להבין כי ערכה של דירה אינו עניין של משאלות לב, אלא של מגוון פרמטרים כגון מפרט, גודל, סביבה, רישיונות והיתרים, מצב משפטי, ליקויי בנייה, תוספות, ובפרט – עסקאות שנעשו באזור על נכסים דומים. לקונה שאינו מעורה בעניינים אלו קשה מאוד להבין האם המחיר משקף את הערך הראלי, ובמקרים רבים מתבצעות עסקאות בלתי נבונות ובלתי משתלמות. לעומת זאת, כאשר שמאי מקרקעין מבצע הערכת שווי לנכס, הוא בודק את מכלול המרכיבים שתוארו לעיל, ומוציא תחת ידיו דו"ח מפורט ובעל תוקף משפטי המונע טעויות וחוסך סכומים נכבדים. יש לציין כי לעתים קרובות גם המוכר עצמו אינו מודע למכלול ההיבטים הקשורים בנכס, ולכן הערכת שווי מקדימה לנכס עשויה לגלות כי ברשותו נכס בעל ערך גבוה בהרבה משחשב.

דבר נוסף אך חשוב לא פחות!!!!

בסופה של כל שומה מסיים השמאי בשתי פסקאות:

1. הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) ועל פי הכללים המקצועיים של לשכת שמאי המקרקעין בישראל, 1998.

2. הצהרה:

"הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל חלק או ענין פרטי בנכס הנדון, וכי הערכה זו נעשתה לפי מיטב הבנתי, ידיעותיי המקצועיות ונסיוני."

שמאי מקרקעין, הינו בעל הידע המקצועי הרלוונטי להערכת נכסים, אינו בעל ענין בנכס נקי מאינטרסים ושיקולים זרים בקביעת שוויו של הנכס.

רכישה ומכירה של נכס, הינה ככל הנראה אחת העסקאות הגדולות שתעשו במהלך חייכם, ולכן קיימת חשיבות גדולה ואף חובה!! לקבל חוות דעת שמאית (הערכת שווי) משמאי מקרקעין מוסמך, המביאה בחשבון את כל הפרמטרים המשוכללים בשוויו של הנכס הכוללים מידע תכנוני וסביבתי של הנכס.

כי שווי נכס זה לא רק כמה, אלה בעיקר למה!!

מעוניינים שנחזור אליכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


דילוג לתוכן